Generalforsamling 2015


Du kan hente informationer vedrørende generalforsamlingen den 13. juni 2015 herunder:

Hele den udsendte indkaldelse

Dagsorden
Bestyrelsens beretning
Årsrapport 2014
Budgetter
Takstblad
Referat