Generalforsamling 2019

 Der er afholdt ordinær generalforsamling lørdag den 4. maj 2019 kl. 10 i Vejby Forsamlingshus.

 Informationer vedrørende generalforsamlingen kan hentes herunder:

 Dagsorden
 Beretning
 Årsrapport
 Budgetter
 Takstblad
 Referat